Ziekenhuis
A.Z. St Augustinus
GZA- ziekenhuizen
Antwerpen
de plastisch chirurg
plastisch ?
esthetisch ?
ziekteverlof ?
roken
schaadt uw behandeling
privékliniek
of ziekenhuis ?
FAQ
algemene vragen
prijzen
Wat kost het ?
Show More

Uw bijkomende hospitalisatieverzekering

Uw ziekenfonds

 

Uw ziekenfonds komt enkel tussen bij ziekte, ongevallen en medische aandoeningen.

 

Esthetische behandelingen worden niet vergoed. Vaak is er wel een tussenkomst voor borstverkleiningen en grote buikwandcorrecties.

 

De toelating voor een borstverkleining dient aangevraagd door uw chirurg en goedgekeurd door de raadsgeneesheer van uw ziekenfonds.

Bij ingrepen waar u een tussenkomst kan bekomen vanwege uw ziekenfonds, zoals bij borstverkleiningen en grote buikwandcorrecties, blijven verzekeraars van bijkomende hospitalisatieverzekeringen toch weigerachtig de ereloonsupplementen te vergoeden.

 

Het is vaak een eeuwige discussie of hier noodzaak geldt, het een ernstige afwijking of aandoening betreft, of het aangeboren is of niet. 

 

Kijk ook na of uw polis de private kamer dekt. Indien niet of u verblijft op een meerpersonenkamer, kunnen deze niet aangerekend worden.

 

Voor de borstverkleining is sinds 1 juli 2016 wettelijk bepaald dat een borstverkleining minstens 2 cups betreft, zo niet is er helemaal geen tussenkomst. U kan dan opteren om de ingreep op eigen kosten te laten uitvoeren.

 

Indien een verzekeraar beweert dat zij "alles" betalen, bedoelen zij alles wat beantwoord aan het wettelijke tarief of aan hun bepalingen. Bij een plastische ingreep met esthetische aspecten kan dit tarief echter overschreden worden, een meerkost waarin zij dus niet tussenkomen. U kan steeds contact nemen met uw verzekeraar of vragen voor een onderzoek door hun geneesheer.

De verzekering geldt enkel voor ingrepen in het ziekenhuis, voorlopig nog niet voor ingrepen in de privé-praktijken.

Zijn de prijzen voor een operatie overal gelijk? 

Voor esthetische ingrepen bestaan geen vaste tarieven. Er is een gemiddelde prijs die in 90% van de praktijken goed vergelijkbaar is. Weet wel dat er voor iedere ingreep vaste onkosten bestaan. Als de prijs voor de ingreep te laag is, kan niet dezelfde kwaliteit aan zorgen en materialen geboden worden.

 

Wonderaanbiedingen bestaan niet in deze professionele wereld. Informeer vooral of werkelijk alles inbegrepen is en er geen ‘verdoken’ kosten zijn die nadien nog opduiken (kliniek, medicatie, narcosekosten..)

Schermafdruk 2019-09-13 23.20.19.png