Wat is het verschil tussen plastische en esthetische chirurgie ?
Ziekenhuis
A.Z. St Augustinus
GZA- ziekenhuizen
Antwerpen
verzekeringspolis
hospitalisatiepolis
ziekteverlof ?
roken
schaadt uw behandeling
privékliniek
of ziekenhuis ?
FAQ
algemene vragen
prijzen
Wat kost het ?
Show More

De Plastisch Chirurg is de titel voor de geneesheer-specialist in de Esthetische en reconstructieve heelkunde​

De plastisch-reconstructieve chirurgie betreft functioneel noodzakelijke hersteloperaties na ongevallen, brandwonden, geboorteafwijkingen en kankerchirurgie. Voor dit soort operaties voorzien ziekenfondsen en verzekeraars een tussenkomst.

 

De esthetische chirurgie betreft hersteloperaties om de tekenen van veroudering weg te werken of betreft lichaamscorrecties die voor de patiënt wenselijk zijn om emotionele en psychische redenen. Ook reconstructive chirurgie is vaak tegelijkertijd esthetische chirurgie.

Voor de zuivere esthetische ingrepen zonder reconstructieve aspecten is er geen tussenkomst en dienen alle kosten (kliniek, narcose, medicatie en nazorgen) zelf betaald te worden. Sinds enkele jaren te vermeerderen met 21 % BTW.

Wat is het verschil tussen een "plastisch chirurg" en een chirurg die "plastische chirurgie" aanbiedt ?

De titel van Plastisch Chirurg kan enkel gebruikt worden door een chirurg die hiervoor wettelijk erkend is. Het RIZIV-nummer eindigt dan op -210.

 

Anderzijds kan elke arts, oogarts, kaakchirurg of ander specialist “esthetische chirurgie” of “plastische chirurgie” toevoegen op zijn uithangbord, maar enkel en beperkt tot zijn eigen specifieke anatomische regio.

 

Dat heeft geen verband met de erkende en beschermde titel van “plastisch chirurg”.   Een arts kan hiermee aangeven dat hij deze discipline uitoefent binnen zijn vakgebied of zich hierop toelegt, de oogarts op de oogstreek, de NKO-arts op neus en oren. 

 

Daarvoor heeft  de betrokken arts geen erkenning nodig, het behoort tot de algemene uitoefening van zijn specialiteit, indien hij dit wenst uit te oefenen en zich hierin bekwaamt heeft, hiervoor verzekerd is en hiervoor voldoet aan de BTW-verplichtingen.

Wat is het verschil tussen een "plastisch-esthetisch chirurg" en een "esthetisch arts" ?

Naarmate dat de niet-chirurgische  behandelingen toenamen zijn er artsen die niet opereren en enkel deze niet-chirurgische behandelingen uitvoeren.

Door de jaren heen hebben zij zich verenigd mede door een beroepsvereniging die hun belangen behartigt. Het zijn de "esthetische artsen". De laatste jaren ontstond ook wetgeving om dit te kaderen, zodat deze behandelingen niet meer door gelijk-welke-arts kunnen uitgevoerd worden.

 

Wetgeving en praktijk zijn in België helaas nog niet nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat er een wildgroei ontstaat aan "behandelaars" waarvan de deskundigheid niet gegarandeerd kan worden.

Schermafdruk 2019-09-13 23.20.19.png