Borstverkleining

borstlifting
met of zonder implantaten
borstvergroting
borstaugmentatie
gynaecomastie
borstvorming bij mannen
Show More

 

 

Hoe gebeurt deze ingreep ? 

 

De plastisch chirurg maakt volgens een vooraf uitgetekend patroon de huid los van de borstklier. Hij laat hierbij de tepel en het tepelhof vastzitten aan de borstklier om het gevoel en de mogelijkheid tot borstvoeding zoveel mogelijk te bewaren.

 

Hij verwijdert aan de onderzijde en in het midden van uw borsten huid en klierweefsel en geeft een nieuw maar kleiner model aan de borsten. Dan wordt de huid opnieuw gesloten rond deze nieuwe vorm en de overtollige huid wordt weggeknipt.

 

Hij legt een figuurnaad  rond het  tepelhof en recht naar beneden om de borsten een natuurlijke vorm te geven. Hiermee creëert hij een verticaal litteken en een litteken rondom het tepelhof. Tenslotte moet hij vaak huid wegnemen aan de onderzijde waardoor een horizontaal litteken ontstaat in de plooi. Dit kan variëren van enkele centimeters tot de ganse breedte van de borst.

 

Er zijn technieken waar de chirurg het litteken zo kort mogelijk probeert te houden. Met deze techniek is er vaak zelfs geen litteken meer in de plooi onder de borst. Let op : hoe korter het litteken, hoe meer de huid 'gestropt' wordt. In dit geval ziet het litteken er de eerste weken slordig uit alsof het litteken in een gekarteld boordje recht op de huid staat. Dit geneest echter mooi over de volgende weken tot maanden met het voordeel van een korter litteken.

 

De ingreep neemt ongeveer twee uur in beslag. U bent onder volledige narcose en er kan een overnachting volgen in het ziekenhuis. Vaak gaan patiënten al dezelfde dag naar huis.

 

 

Is er na de ingreep een verband ?

 

 

De verse littekens zullen afgekleeft zijn met tape, micropore®. U wordt wakker met een sport-BH die de chirurg aandoet aan het einde van de ingreep.  Wil u zelf een 2de sport-BH aanschaffen, neem een goedkoop maar stevig model, met de gewenste cup-maat, een elastische B tot C cup. Een voordeel is de sluiting van voor. Meet voor de operatie uw borstomtrek onder de borstplooi en neem deze centimeters in euro-maat. Bijvoorbeeld een Euro-85 cup B. Of een Euro-90 cup B.Wegens de zwelling kan 5 cm extra omtrek comfortabeler zijn.

 

 

Hoe lang ben ik werkonbekwaam ?

 

Normaliter kan u vanaf de 2de dag normaal bewegen.

Voor een administratieve functie voorziet u best één week ziekteverlof.

Voor meer fysische arbeid voorziet u best twee tot drie weken.

Houd ik aan de ingreep een litteken over ? 

Het is onvermijdelijk dat op uw borsten in enige mate littekens zichtbaar zullen blijven. Wel nemen deze na verloop van tijd steeds meer de kleur van de omliggende huid aan. De littekens kunnen bijna onzichtbaar worden maar kunnen ook storend aanwezig blijven zodat hier een nabehandeling nodig is.

Littekens dienen hun natuurlijk genezingsproces te ondergaan en dit vraagt 6 tot 12 maanden geduld of soms langer. Nadien kan er altijd een correctie gebeuren, indien uw chirurg denkt dat dit kan of u dit adviseert.

 

Littekenbehandeling kan gebeuren door afkleven met hypoallergische pleisters (micropore). Dit geeft een continue massage van het litteken, waardoor er minder hypertrofie en roodheid zal optreden. Ook kunnen daartoe dienende gels of crèmes gebruikt worden, maar echte wondermiddelen bestaan er niet.

 

 

Hoe is het gevoel in mijn borsten na de ingreep ?  

De bedoeling van een goede techniek is het gevoel in de tepels te behouden. Tijdens de eerste maanden is het gevoel in de huid echter veranderd (tintelingen, apart gevoel) maar dit zal meestal volledig recupereren.

Het gevoel in de tepels zelf kan variëren. Soms valt dit tijdelijk uit en uitzonderlijk définitief.

Meer kans bij grote verkleiningen en liftingprocedures van meer dan 10 cm verplaatsing van de tepel. Het gevoel kan gedurende enkele weken heftiger zijn dan normaal. U dient 6 tot 12 maanden te wachten alvorens dit zich geheel en spontaan herstelt.

Of u later nog borstvoeding kan geven, dient afgewacht maar hangt af van de techniek en de uitgebreidheid van de operatie.

Kan ik na een borstverkleining borstvoeding geven ? 

Indien een groot deel van de klier verwijderd werd en het tepelhof vele centimeters hogerop verplaatst werd, is het vaak niet meer mogelijk om borstvoeding te geven.

 

Hoe lang dien ik te rusten na een bortverkleining en een borstlifting ?

Met de moderne anesthesietechnieken kunnen de patiënten vaak dezelfde dag naar huis.

 

Een borstverkleining is normaliter niet pijnlijk, zodat de patiënt snel mobiel is. 

Toch moeten we benadrukken om een week te rusten en geen fysische inspanningen te doen.

Het pijnloze verloop zet juist aan tot hernemen van activiteiten en dit kan nabloedingen en complicaties veroorzaken.

Huishoudelijk bewegen kan vrijwel na 24 uur, maar arbeiden of enige fysische activiteit is verboden. Bovendien is een herstel na operatie altijd persoonlijk en verscheiden. "Luisteren naar je eigen lichaam" is het gouden adagio.

Zijn de borsten dan gelijk en zijn er aan de ingreep risico’s verbonden?

Hoewel de plastisch chirurg veel aandacht besteedt aan symmetrie tussen de beide borsten, is het bij een borstverkleining heel moeilijk om dit doel volledig te bereiken. Zoals hij elke ingreep kan er een nabloeding en of infectie optreden. 

Kunnen borsten na een verkleining weer groter worden?

Bij een gewichtstoename of tijdens een zwangerschap kunnen borsten na een verkleining toch weer in omvang toenemen.

Proportioneel is dat minder dan voor de borstverkleining het geval zou zijn geweest.

In de praktijk zien we dat vrouwen na een borstverkleining lichamelijk actiever worden en dan juist nog extra gewicht kwijtraken. 

Vanaf welke leeftijd kom ik in aanmerking voor een borstverkleining?

In principe als de borst is uitgegroeid, dus na de puberteit. Dat is niet zozeer afhankelijk van de leeftijd maar meer van de ontwikkeling van je lichaam. Veelal is men dan rond de 16 jaar. Als de borsten al eerder aanleiding geven tot klachten, zoals hij extreem snelle groei, dan kan het noodzakelijk zijn om al eerder te opereren. Liposuctie van de borsten wil dan ook wel uitkomst bieden, zodat de echte borstverkleining nog kan worden uitgesteld.

Hoe regel ik een eventuele tussenkomst vanwege mijn ziekenfonds ?

Uw arts dient een aanvraag te schrijven die u meekrijgt om af te geven aan uw Belgisch ziekenfonds (riziv-code = 2 X 251624 K225).

 

Mogelijk wordt u opgeroepen om onderzocht te worden door de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

 

Indien de borsten écht te zwaar zijn (minstens een D/E-cup) , zal het ziekenfonds zijn goedkeuring verlenen voor de betaling van de basiskosten. De meerkost en hoe groot deze is, dient u voorafgaandelijk duidelijk te maken met uw chirurg.

 

Vanaf 01/06/2016 is de wetgeving voor tussenkomst vanwege het ziekenfonds inzake borstverkleining erg verstrengd :

 

 1. Een borstverkleiningsaanvraag mag maar gebeuren bij zeer grote borsten of indien er minstens 400 gram gewicht per borst verwijderd zal worden. Dit betekent een verkleining van 2 cups.

 2. De afstand van de tepel tot de borstplooi moet minstens 12 cm zijn met aanwezigheid van huidklachten in de plooi of minstens 14 cm zonder huidklachten van eczeem of irritatie

 3. De BMI van de patiënte moet kleiner zijn dan 35. Dit betekent dat obese patiënten vooraf dienen te vermageren tot een BMI kleiner dan 35 

 

Hoe regel ik de tussenkomst vanwege de bijkomende hospitaalverzekering ?

 

Een dergelijke verzekering komt enkel tussen bij ziekten en ongevallen en bij verblijf op kamer-alléén.

 

Voor ingrepen met een semi-esthetisch karakter kunnen zij tussenkomst weigeren.

 

In de praktijk zien we dat ze bijvoorbeeld wel tussenkomen bij een borstverkleining indien hier aan de twee kanten voldoende gewicht diende verwijderd te worden, bijvoorbeeld 400 a 500 gr, dit betekent 2 cupmaten.

 

Indien u zekerheid wil kan u dit best tevoren uitzoeken met uw verzekeraar. Vaak willen ze hier geen beslissing in nemen, tot de ingreep gebeurd is en een operatieverslag geschreven werd. Hun tussenkomst blijft dus onzeker.

 

Indien ze aanvankelijk toch betalen, kunnen ze het nadien terugvorderen als uit het operatieverslag blijkt dat er onvoldoende gewicht verwijderd diende te worden om een normale B- of C-cup te bekomen. Dit wordt afgeleid uit computerverslagen van de kliniek en het labo.

 

Wat indien het ziekenfonds geen toelating verleent ?

Dan betekent dit dat uw ziekenfonds deze ingreep ziet als louter esthetisch en dient u alle kosten zelf te betalen.

 

Behoudens de erelonen voor de artsen, zijn er de ziekenhuis-, operatiezaal- en medicatiekosten. 

 

Vanaf 01/03/2016 wordt dit nog vermeerderd met 21 % BTW.

Ik heb een bijkomende ziekenhuiskostenverzekering. Betaalt die  de ingreep ?

Meerkosten van een ingreep recupereren van uw bijkomende ziekteverzekering, kan enkel indien u op een private kamer verblijft (interne regeling GVA.be).

 

Elke hospitalisatieverzekering stipuleert wat ze betalen en wat niet. Let op de kleine lettertjes van het contract. De verzekeraar betaalt enkel indien het ziekenfonds tussenkomt en niet voor esthetische ingrepen.

 

Indien het ziekenfonds tussenkomt, betaalt de hospitalisatieverzekering slechts een bepaald percentage van de eventuele meerkost, met een maksimum van 200 %.

 

Indien een verzekeraar beweert dat zij "alles" betalen, bedoelen zij alles wat beantwoord aan het wettelijke tarief of aan hun bepalingen.

 

Bij een plastische ingreep met esthetische aspecten kan dit tarief echter overschreden worden, een meerkost waarin zij dus niet tussenkomen. U kan steeds contact nemen met uw verzekeraar of vragen voor een onderzoek door hun geneesheer

Schermafdruk 2019-09-13 23.20.19.png