Verzekering

 
Uw ziekenfonds  komt enkel tussen bij ziekte, ongevallen en medische aandoeningen.
 
Esthetische behandelingen worden niet vergoed. Soms wel voor borstoperaties. Vraag dit voorafgaandelijk bij uw ziekenfonds en verzekeraar.
 
Let op! Bij ingrepen waar u een tussenkomst kan bekomen vanwege uw ziekenfonds, zoals bij borstverkleiningen en grote buikwandcorrecties, blijven verzekeraars  van bijkomende hospitalisatieverzekeringen weigerachtig de ereloonsupplementen te betalen. Het is een eeuwige discussie of hier noodzaak geldt, het een ernsitige afwijking of aandoening betreft, of het aangeboren is of niet. 
 
Kijk ook na of uw polis de private kamer dekt. Indien niet of u verblijft op een meerpersonenkamer is er zeker geen recuparatie van extra kosten mogelijk.
 
Sinds 1 juli 2016 is het wettelijk bepaald dat een borstverkleining minstens 2 cups betreft, zoniet is er helemaal geen tussenkomst. U kan dan opteren om de ingreep op eigen kosten te laten uitvoeren.
 
De verzekering geldt enkel voor ingrepen in het ziekenhuis, voorlopig nog niet voor ingrepen in de privé-praktijken.
 
We kopiëren uit de Belgische pers :