Gynaecomastie - borstvorming bij mannen - Antwerpen

Gynaecomastie

 
Wat is het ?

Gyanecomastie is een aandoening waarbij de mannelijke borstklieren aangroeien. Er kunnen meerdere factoren als oorzaak genoemd worden, gaande van overdracht van vrouwelijke hormonen naar de baby, obesitas in de adolescentie of een gestoord evenwicht in de hormonenhuishouding. Het dient goed onderscheiden van een spierhypertrofie door oefening en training, het betreft wel duidelijk de kliermassa.
 
Hoe wordt het behandeld ?
Eerst dient advies ingewonnen van de huisarts of een specialist-endocrinoloog met de vraag of u niet in aanmerking komt voor behandeling met medicatie. Als na een tijd behandeling, geen resultaat bekomen is, kan een comsetische plastische ingreep gebeuren om het klierweefsel te verminderen of weg te halen. Het kan gaan over liposuctie, wegnemen van klierweefsel, lipo- en huidsculptuur of een combinatie van technieken. Naargelang de gebruikte techniek is er een minimal litteken of is dit meer uitgebreid.
 
Hoe benaderen ?
Zoals gezegd dient eerst een medicatie gebruikt en dient er overleg te gebeuren met de endocrinoloog. Gynaecomastie tijdens de adolescentie is vaak onschuldig en verdwijnt na enkele jaren.
 
De kosten…
Ziekenfondsen beweren dat zij alle kosten betalen. Inderdaad, maar de tussenkomst in het ereloon van de chirurg is zéér beperkt zodat er meestal een meerprijs aangerekend wordt. Bespreek dit verder met uw arts.