Algemene vragen

Wat is het verschil tussen plastische en esthetische chirurgie ?

De plastische en reconstructieve chirurgie betreft functioneel noodzakelijke hersteloperaties na ongevallen, brandwonden, geboorteafwijkingen en kankerchirurgie. Voor dit soort operaties voorzien ziekenfondsen en verzekeraars een tussenkomst. De esthetische chirurgie betreft hersteloperaties om de tekenen van veroudering weg te werken of betreft lichaamscorrecties die voor de patiënt zelf wenselijk zijn om emotionele en psychische redenen. Voor deze ingrepen is er geen tussenkomst en dienen alle kosten (kliniek, narcose, medicatie en nazorgen) zelf betaald te worden. 

Wat is het verschil tussen een "plastisch chirurg" en een chirurg die "plastische chirurgie"  aanbiedt ?

De titel van Plastisch Chirurg kan enkel gebruikt worden door een chirurg die hiervoor wettelijk erkend is. Het RIZIV-nummer eindigt dan op -210. Anderzijds kan elke arts, oogarts, kaakchirurg of ander specialist “esthetische chirurgie” of “plastische chirurgie” toevoegen op zijn uithangbord. Dat heeft geen verband met de erkende en beschermde titel van “plastisch chirurg”.   Een arts kan hiermee aangeven dat hij deze discipline uitoefent binnen zijn vakgebied of zich hierop toelegt. Daarvoor heeft  de betrokken arts geen erkenning nodig, het behoort tot de algemene uitoefening van de genees-, heel-, en verloskunde of tot zijn specialiteit. U kan hierover verder lezen op doktercoenen/specialist.

Dr. Coenen is titelvoerend plastisch chirurg en daardoor aanvaard als lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie . Bovendien is hij lid van de American Society of Plastic Surgeons, een wereldwijde erkende beroepsvereniging voor plastisch chirurgen.

Wat is het verschil tussen privé-klinieken en gewone ziekenhuizen? 

De behandelingen die geboden worden in privé-klinieken zijn voor het merendeel van medisch-esthetische aard. U moet meestal zelf voor de kosten instaan van de gekozen ingreep. Het AZ St. Augustinus te Wilrijk is een algemeen erkend ziekenhuis. Het is geaffilieerd met het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen, maar is ook een  privé-kliniek voor plastische-esthetische operaties. Er zijn 6 plastisch chirurgen. De raadplegingen gebeuren na afspraak op het private spreekuur van de plastisch chirurg naar keuze. Indien er een ingreep dient te gebeuren kan deze plaats hebben in het AZ. St.Augustinus te Wilrijk. 

Welke operaties worden dan wel  vergoed door het ziekenfonds ? 

Esthetische operaties worden niet vergoed. Semi-esthetische ingrepen, dus ingrepen met een ‘functioneel aspect’ (zoals pijn aan je schouders, rug of nek door te grote borsten) worden soms geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Vaak is er dan een bijzondere toelating nodig vanwege de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Plastische reconstructieve ingrepen op medische indicatie worden over het algemeen wel vergoed. 

Ik heb een bijkomende ziekenhuiskostenverzekering. Betaalt die  de ingreep ?

Meerkosten van een ingreep recupereren van uw bijkomende ziekteverzekering, kan enkel indien u op een private kamer verblijft (interne regeling GVA.be). Elke hospitalisatieverzekering stipuleert wat ze betalen en wat niet. Let op de kleine lettertjes van het contract. De verzekeraar betaalt enkel indien het ziekenfonds tussenkomt en niet voor esthetische ingrepen. Indien het ziekenfonds tussenkomt, betaalt de hospitalisatieverzekering slechts een bepaald percentage van de eventuele meerkost, met een maksimum van 200 %. Indien een verzekeraar beweert dat zij "alles" betalen, bedoelen zij alles wat beantwoord aan het wettelijke tarief of aan hun bepalingen. Bij een plastische ingreep met esthetische aspecten kan dit tarief echter overschreden worden, een meerkost waarin zij dus niet tussenkomen. U kan steeds contact nemen met uw verzekeraar of vragen voor een onderzoek door hun geneesheer.

Zijn de prijzen voor een operatie overal gelijk? 

Voor esthetische ingrepen bestaan geen vaste tarieven. Er is een gemiddelde prijs die in 90% van de praktijken goed vergelijkbaar is. Weet wel dat er voor iedere ingreep vaste onkosten bestaan. Als de prijs voor de ingreep te laag is, kan onmogelijk dezelfde kwaliteit aan zorgen en materialen geboden worden. Wonderaanbiedingen bestaan niet in deze professionele wereld. Informeer vooral of werkelijk alles inbegrepen is en er geen ‘verdoken’ kosten zijn die nadien nog opduiken (kliniek, medicatie, narcosekosten..)

Als ik moet thuisblijven na plastische chirurgie, moet ik daar dan vakantie voor opnemen of krijg ik ziekteverlof?

Dat is afhankelijk van de ingreep. Het is niet logisch ziekteverlof te nemen voor een ingreep met esthetisch karakter. Maar gezien de vaak korte herstelperiode van enkele dagen kan verlof normaal gesproken geen probleem zijn. De dokter mag een ziektebriefje uitschrijven, maar uw werkgever zal hiermee niet gelukkig zijn.

Ik ben veel afgevallen en wil een borstlifting,  een buikwandcorrectie, en een correctie van mijn armen. Kan ik dit allemaal tegelijk laten doen of gebeurt dat in stappen?

Met de huidige verdoving en de nodige voorzorgen kan je tegenwoordig meerdere ingrepen tegelijkertijd uitvoeren. Dit moet dan wel in een ziekenhuis plaats vinden. Sommige ingrepen kunnen ook onder plaatselijke verdoving, maar dan mag de ingreep niet langer duren dan 2 a 3 uur en hoeft dit niet in het ziekenhuis te gebeuren.

Hoe lang duurt het voor littekens verdwijnen ?

Dat hangt samen met je leeftijd, aanleg, ras, huidtype en je rookgedrag. Opereren zonder littekens is niet mogelijk. Wel zorgt de chirurg ervoor dat de littekens zo weinig mogelijk opvallen door de wonden deskundig te repareren, door een litteken in een goede richting te leggen, verscholen in het haar of in de natuurlijke plooien. De littekengenezing verloopt dan over 6 tot 12 maanden. Littekens worden vaak tijdelijk rood en hard rond de periode van 2 maanden na de ingreep (hypertrofe faze). Het is belangrijk gedurende 6 maanden de littekens niet bloot te stellen aan zonlicht of andere U.V-straling. Zonnecrèmes met hoge beschermingsfactor gebruiken ! Afkleven van de littekens met Micropore® (van de firma 3M) zorgt voor een snellere en betere heling van de littekens. Probeer dit enkele weken tot maanden vol te houden, tenzij dit uw huid irriteert. Dermatix, Bapscarcare of Cicaplast® (La Roche-Posay) zijn een goed alternatief.

Waarom moet ik stoppen met roken? 

Roken heeft een ongunstige invloed op de doorbloeding en een goede doorbloeding is noodzakelijk voor een goede genezing. Roken veroorzaakt onmiddellijke vaatvernauwing in de kleine bloedvaatjes als reactie op de nicotine en aderverkalking op langere termijn. Een  slechte doorbloeding geeft minder zuurstof aan de weefsels met geen goed wondherstel. Wij raden u aan om enkele weken voor een behandeling te stoppen met roken.