Vragen & Ingrepen

 


Waarom een rubriek met vragen ?

We geven een overzicht van de meest gestelde vragen over esthetische ingrepen. Wij rangschikken ze per ingreep, zodat u ze rustig kan doornemen.

Elke ingreep blijft een persoonlijke ervaring. Toch hopen wij een goed beeld te kunnen geven over het gemiddeld verloop van de behandelingen.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

faq

Wat is het verschil tussen plastische en esthetische chirurgie ?

De plastische en reconstructieve chirurgie betreft functioneel noodzakelijke hersteloperaties na ongevallen, brandwonden, geboorteafwijkingen en kankerchirurgie. Voor dit soort operaties voorzien ziekenfondsen en verzekeraars een tussenkomst. De esthetische chirurgie betreft hersteloperaties om de tekenen van veroudering weg te werken of betreft lichaamscorrecties die voor de patiënt zelf wenselijk zijn om emotionele en psychische redenen. Voor deze ingrepen is er geen tussenkomst en dienen alle kosten (kliniek, narcose, medicatie en nazorgen) zelf betaald te worden. 

Wat is het verschil tussen een "plastisch chirurg" en een chirurg die "plastische chirurgie"  aanbiedt ?

De titel van Plastisch Chirurg kan enkel gebruikt worden door een chirurg die hiervoor wettelijk erkend is. Het RIZIV-nummer eindigt dan op -210. Anderzijds kan elke arts, oogarts, kaakchirurg of ander specialist “esthetische chirurgie” of “plastische chirurgie” toevoegen op zijn uithangbord. Dat heeft geen verband met de erkende en beschermde titel van “plastisch chirurg”.   Een arts kan hiermee aangeven dat hij deze discipline uitoefent binnen zijn vakgebied of zich hierop toelegt. Daarvoor heeft  de betrokken arts geen erkenning nodig, het behoort tot de algemene uitoefening van de genees-, heel-, en verloskunde of tot zijn specialiteit. U kan hierover verder lezen op doktercoenen/specialist.

Dr. Coenen is titelvoerend plastisch chirurg en daardoor aanvaard als lid van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische Chirurgie . Bovendien is hij lid van de American Society of Plastic Surgeons, een wereldwijde erkende beroepsvereniging voor plastisch chirurgen.

Wat is het verschil tussen privé-klinieken en gewone ziekenhuizen? 

De behandelingen die geboden worden in privé-klinieken zijn voor het merendeel van medisch-esthetische aard. U moet meestal zelf voor de kosten instaan van de gekozen ingreep. Het AZ St. Augustinus te Wilrijk is een algemeen erkend ziekenhuis. Het is geaffilieerd met het Universitaire Ziekenhuis van Antwerpen, maar is ook een  privé-kliniek voor plastische-esthetische operaties. Er zijn 6 plastisch chirurgen. De raadplegingen gebeuren na afspraak op het private spreekuur van de plastisch chirurg naar keuze. Indien er een ingreep dient te gebeuren kan deze plaats hebben in het AZ. St.Augustinus te Wilrijk. 

Welke operaties worden dan wel  vergoed door het ziekenfonds ? 

Esthetische operaties worden niet vergoed. Semi-esthetische ingrepen, dus ingrepen met een ‘functioneel aspect’ (zoals pijn aan je schouders, rug of nek door te grote borsten) worden soms geheel of gedeeltelijk terugbetaald. Vaak is er dan een bijzondere toelating nodig vanwege de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Plastische reconstructieve ingrepen op medische indicatie worden over het algemeen wel vergoed. 

Ik heb een bijkomende ziekenhuiskostenverzekering. Betaalt die  de ingreep ?

Meerkosten van een ingreep recupereren van uw bijkomende ziekteverzekering, kan enkel indien u op een private kamer verblijft (interne regeling GVA.be). Elke hospitalisatieverzekering stipuleert wat ze betalen en wat niet. Let op de kleine lettertjes van het contract. De verzekeraar betaalt enkel indien het ziekenfonds tussenkomt en niet voor esthetische ingrepen. Indien het ziekenfonds tussenkomt, betaalt de hospitalisatieverzekering slechts een bepaald percentage van de eventuele meerkost, met een maksimum van 200 %. Indien een verzekeraar beweert dat zij "alles" betalen, bedoelen zij alles wat beantwoord aan het wettelijke tarief of aan hun bepalingen. Bij een plastische ingreep met esthetische aspecten kan dit tarief echter overschreden worden, een meerkost waarin zij dus niet tussenkomen. U kan steeds contact nemen met uw verzekeraar of vragen voor een onderzoek door hun geneesheer.

Zijn de prijzen voor een operatie overal gelijk? 

Voor esthetische ingrepen bestaan geen vaste tarieven. Er is een gemiddelde prijs die in 90% van de praktijken goed vergelijkbaar is. Weet wel dat er voor iedere ingreep vaste onkosten bestaan. Als de prijs voor de ingreep te laag is, kan onmogelijk dezelfde kwaliteit aan zorgen en materialen geboden worden. Wonderaanbiedingen bestaan niet in deze professionele wereld. Informeer vooral of werkelijk alles inbegrepen is en er geen ‘verdoken’ kosten zijn die nadien nog opduiken (kliniek, medicatie, narcosekosten..)

Als ik moet thuisblijven na plastische chirurgie, moet ik daar dan vakantie voor opnemen of krijg ik ziekteverlof?

Dat is afhankelijk van de ingreep. Het is niet logisch ziekteverlof te nemen voor een ingreep met esthetisch karakter. Maar gezien de vaak korte herstelperiode van enkele dagen kan verlof normaal gesproken geen probleem zijn. De dokter mag een ziektebriefje uitschrijven, maar uw werkgever zal hiermee niet gelukkig zijn.

Ik ben veel afgevallen en wil een borstlifting,  een buikwandcorrectie, en een correctie van mijn armen. Kan ik dit allemaal tegelijk laten doen of gebeurt dat in stappen?

Met de huidige verdoving en de nodige voorzorgen kan je tegenwoordig meerdere ingrepen tegelijkertijd uitvoeren. Dit moet dan wel in een ziekenhuis plaats vinden. Sommige ingrepen kunnen ook onder plaatselijke verdoving, maar dan mag de ingreep niet langer duren dan 2 a 3 uur en hoeft dit niet in het ziekenhuis te gebeuren.

Hoe lang duurt het voor littekens verdwijnen ?

Dat hangt samen met je leeftijd, aanleg, ras, huidtype en je rookgedrag. Opereren zonder littekens is niet mogelijk. Wel zorgt de chirurg ervoor dat de littekens zo weinig mogelijk opvallen door de wonden deskundig te repareren, door een litteken in een goede richting te leggen, verscholen in het haar of in de natuurlijke plooien. De littekengenezing verloopt dan over 6 tot 12 maanden. Littekens worden vaak tijdelijk rood en hard rond de periode van 2 maanden na de ingreep (hypertrofe faze). Het is belangrijk gedurende 6 maanden de littekens niet bloot te stellen aan zonlicht of andere U.V-straling. Zonnecrèmes met hoge beschermingsfactor gebruiken ! Afkleven van de littekens met Micropore® (van de firma 3M) zorgt voor een snellere en betere heling van de littekens. Probeer dit enkele weken tot maanden vol te houden, tenzij dit uw huid irriteert. Dermatix, Bapscarcare of Cicaplast® (La Roche-Posay) zijn een goed alternatief.

Waarom moet ik stoppen met roken? 

Roken heeft een ongunstige invloed op de doorbloeding en een goede doorbloeding is noodzakelijk voor een goede genezing. Roken veroorzaakt onmiddellijke vaatvernauwing in de kleine bloedvaatjes als reactie op de nicotine en aderverkalking op langere termijn. Een  slechte doorbloeding geeft minder zuurstof aan de weefsels met geen goed wondherstel. Wij raden u aan om enkele weken voor een behandeling te stoppen met roken.

 

Littekens na ingrepen.

De huid herstelt zich na insnijden of trauma met een litteken als gevolg. Het litteken bestaat uit collageen dat hier dient als een ‘huidlijm’. Dit herstel kan bijna naadloos zijn of duidelijk zichtbaar. Het kan vlak zijn of verheven, zacht of hard (hypertrofie of keloïd) , kleurloos, rood (hypertrofie) of wit (atrofie, hypotrofie). Dit hangt af van het type huid, de pigmenten, de wijze van hechting, de richting van het litteken en de anatomische lokalisatie. Sommige plaatsen van het lichaam geven nu eenmaal andere littekens. Niet goed voor littekens zijn de rug en de ledematen.

Een litteken evolueert voortdurend en kan plotseling een totaal ander uitzicht krijgen en een andere vorm aannemen. Het litteken laat zich van zijn slechtste kant zien tussen acht weken en zes maanden, wanneer het een rood-paarse kleur krijgt en de patiënt vaak klaagt over jeuk. 

Bij de plastisch chirurg zullen er geen of minder littekens zijn ?
Let op : bepaalde plaatsen geven vaak slechte littekens. Wij weten dat er op de ledematen en de rug veel kans is dat een litteken niet mooi is. Het kan verbreden of onsierlijk genezen. Dit is eigen aan de plaats ten gevolge van tractie op de wonde en heeft vaak weinig te maken met de chirurg.

Toch hecht een plastisch chirurg het grootste belang aan mooie littekengenezing en zal zijn incisie leggen volgens een richting waarvan we weten dat er mooiere littekens uit voort komen. Indien mogelijk wordt er ook aan de binnenkant gehecht, zodat er geen uitwendige steekgaatjes of restletsels van de draadjes blijven. Indien er toch uitwendig gehecht moet worden zullen we de draadjes sneller verwijderen. Ook kan er "geniet" worden met haakjes van Michel, wat onsierlijk lijkt maar goede littekens geeft. Wel op tijd te verwijderen.

Hoe gaat de nabehandeling van littekens ?

Indien de huid het verdragen kan, raden wij aan littekens af te kleven. Onmiddellijk na de ingreep kleven we de wonde af met Micropore. Deze bestaat ook in bruine huidskleur. De eerste keer wordt deze verwijderd door de arts, nadien doet u het zelf. Dit heeft een gunstig effect op littekengenezing door de zachte druk en de massage die de klevers uitvoeren (vergelijk dit met de drukkleding bij brandwonden om littekens te verbeteren).

Vervang de Micropore zo weinig mogelijk omhuidirritatie door de kleefstoffen te vermijden. Dit kan en dan dient u te stoppen met de micropore. Stap dan over naar produkten als.... (namen noemen is verboden bij wet) (herstelt geïrriteerde huid).  Er zijn  gelsiliconen die dezelfde effecten hebben als de tape, maar vaak minder irriteren na langer gebruik. Afwisselen met Micropore is een goede optie. Massage van littekens met ee vochtinbrengede crème is eveneens gunstig voor de mooie heling van littekens.

Zon en zonnebank dienen vermeden gedurende zes maanden, tenzij u de littekens bedekt. 

In ieder geval zijn er fazes in de littekengenezing. Eerst is er de verse hechting die op korte termijn van enkele weken mooi geneest. Na 6 weken tot enkele maanden zal het litteken méér zichtbaar worden, roder en dikker. Dit is de hypertrofe faze. Nog een maand later zal dit terug verdwijnen om verder te evolueren gedurende zes tot twaalf maanden. Pas dan is het litteken ‘uitgerijpt’. Niet eerder kan een litteken beoordeeld worden. Indien niet perfect kan er dan  een correctie overwogen worden.

Soms evolueert een litteken hypertrofisch of keloïdaal. Hypertrofie is een harde roodheid die meestal behandeld kan worden met injecties, massages of siliconesheetings.

Keloïd betekent dat het litteken veel breder wordt dan de originele snede en op zich aangroeit, vaak ook pijn en jeuk veroorzaa

kt. Dit is eerder zelden en meestal bij negroïde huidtypes.

Bent u ongerust of hebt u vragen, overleg dit met uw arts.

 

 

Dr. Cl. Coenen, plastisch chirurg te Antwerpen.

 

 

 

 

 

Blauwe plekken (ecchymosen) en nabloeding (hematoom)

 

Een ecchymose is een blauwe plek ten gevolge van nasijpeling van bloed na de ingreep. Het is enkel een blauwe verkleuring met weinig zwelling  die later rood en geel kan worden en dan verdwijnt (2 tot 10 dagen). Toch kunnen patiënten ook grote ecchymosen ontwikkelen bijvoorbeeld door inname van alcohol, bloedverdunners - aspirinehoudende pijnstillers - en anticoagulantia, non-steroïde ontstekingsremmers en diverse bestanddelen zoals vitamine E, gember, ginko biloba en look. De bloedingstijd kan normaliseren na een 1 à 2 weken na het stopzetten van deze producten.

Indien patiënten bloedverdunners nemen om ernstige medische redenen, kunnen of mogen deze niet stoppen. Patiënten dienen dan eenvoudig te aanvaarden dat ze meer blauwe plekken en zwelling zullen hebben. 

Er is ook minder kans op ecchymosen, zwelling en nabloeding indien de ingreep niet gebeurd net voor en tijdens de eerste dagen van de menstruatie.

Voor de ingreep kan er medicatie genomen worden om blauwe plekken tegen te gaan. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat deze producten helpen. Veel patiënten hebben de indruk dat ze hier toch voordeel aan hadden. (traumeel, arnica, dicynone ... ) U kan deze producten vrij krijgen bij de apotheker.

Vitamine K Oxide houdende crèmes kunnen helpen, bij smeren voor en na de ingreep. (Auriderm XO gel.) Heparinoïde crèmes zijn goed om blauwe plekken te behandelen als ze toch voorkomen. Hirudoïd gel is een goed voorbeeld.

Voor CAMOUFLAGE zijn er camouflage-poeder en crèmes.

Een haematoom is een échte nabloeding waarbij een hoeveelheid bloed zich onderhuids opstapelt met pijn en zwelling. Dit is een eerder spoedeisende situatie en de arts zal beslissen of dit bloed geëvacueerd moet worden. Door aspiratie (opzuigen), het lossen van een paar draadjes om het bloed te evacueren of een heringreep om de wonde te inspecteren.

 

 

Wat kost een ingreep of behandeling ?

 

Het is belangrijk de patiënt in levende lijve te zien om een realistisch advies te geven over de mogelijkheden en beperkingen, en daaraan verbonden de kosten.

Belgische artsen kunnen geen prijzen publiceren of per email rondsturen. De Orde der Geneesheren veroordeelt dit als 'commercialisatie van geneeskunde' in strijd met de deontologie. Sinds 15 augustus 2011 geldt tevens de  nieuwe wet ivm reclame/commercialisatie van medische esthetiek.

Prijslijsten op sites waar deze wel gepubliceerd kunnen worden, geven een indicatie. Sinds 2016 is er een BTW-plicht van 21% op medisch niet-noodzakelijke behandelingen.

Als u meer specifieke vragen hebt en concrete antwoorden wil, vraagt u een raadpleging of neemt u telefonisch contact. Wij proberen u te helpen zonder verdere verplichtingen tot behandeling.